Disclaimer - Pozé Agenturen

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Po-Zé Agenturen vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Po-Zé Agenturen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze website, voor schade door storingen of anderszins. Po-Zé Agenturen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen.

Inhoud

De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Links

Op deze website zijn links opgenomen. Po-Zé Agenturen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de website van Po-Zé Agenturen is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.

E-mail

Po-Zé Agenturen geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken van aan Po-Zé Agenturen verzonden berichten.

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze website, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet voor publicatie gebruikt mogen worden.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze web-site, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op onze web-site of informatie mist, horen wij dat graag.

Contactformulier